auteur  :  H.J.A.M. (Hein) van Haaren
taal  :  Nederlands & Engels
publicatie  :  december 2008
oplage  :  500
160 pagina's,  260 x 260 x 18 mm,  gebonden
ISBN  978-90-813084-1-0
verkoopprijs  :  € 20  »  bestellen
 
Stichting Clio Rotterdam
Guido de Waart
De tweetalige publicatie van Guido de Waart (1931) biedt in 160 pagina's een ruim overzicht van zijn tekeningen, grafiek, schilderijen en ruimtelijk werk, waarin de poëtische en eigenzinnige opvattingen van de kunstenaar duidelijk zijn gedocumenteerd.
Hein van Haaren schreef daarbij een inleiding op het werk, waarin de beeldende betekenis ervan wordt beschreven.

Guido de Waart is ruim vijfenvijftig jaar als beeldend kunstenaar werkzaam en was meer dan twintig jaar docent aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten (tegenwoordig Willem de Kooning Academie) en de Academie van Bouwkunst. In de ontwikkeling van de beeldende kunst in Rotterdam vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, neemt Guido de Waart een volstrekt eigen positie in. Als docent was hij verantwoordelijk voor de opleiding van een groot aantal kunstenaars, vormgevers en architecten; als beeldende kunstenaar bouwde hij een uniek en veelzijdig oeuvre op dat wordt gekenmerkt door een opvallende continuïteit.

Het thema in zijn werk representeert als het ware het idee van vrijheid naast gebondenheid, het gevoelsmatige naast het rationele. Het is het thematische concept dat ten grondslag ligt aan het gehele oeuvre van Guido de Waart. Het overzicht van zijn werk dat in deze publicatie wordt getoond, laat een kunstenaar zien die zich van een grote verscheidenheid aan materialen en technieken bedient: tekeningen, grafiek, schilderijen, objecten en monumentale opdrachten. Het opvallende is daarbij dat het experiment, de technische mogelijkheden, vakmanschap en ambachtelijkheid steeds tot nieuwe visuele resultaten en invalshoeken leidt.
 
Links
Publicatie
Deze uitgave kwam mede tot stand dankzij financiële bijdragen van:

•  Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
•  Bert de Waart
•  Prins Bernhard Cultuurfonds
    Zuid-Holland
•  Stichting Bevordering van Volkskracht
•  Departement Rotterdam der
    Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
•  G.Ph. Verhagen-Stichting
•  J.E. Jurriaanse Stichting
•  Erasmusstichting
•  Van der Mandele Stichting
•  Stichting Organisatie van
    Effectenhandelaren te Rotterdam
Enkele afbeeldingen uit het boek:
   
   
    # naar boven